Servicii personalizate

Servicii personalizate pentru a răspunde nevoilor tale

Participarea la o procedură de achiziție publică
de la 3.500 lei /participare
  • analiza procedurii de achiziție publică la care dorești să participi;
  • elaborarea documentației conform cerințelor Caietului de sarcini și a Fișei de date publicate în cadrul procedurii de achiziție publică;
  • arhivarea documentației în S.E.A.P. în cazul procedurilor de achiziție publică desfășurate prin mijloace electronice;
  • elaborarea solicitărilor de clarificări sau a contestațiilor, după caz;
  • asistență pe toată perioada de derulare a procedurii de achiziție publică;
  • arhivarea electronică a documentelor și transmiterea acestora prin intermediul poștei elecronice, pe bază de proces-verbal de recepție.
Inițierea și derularea unei proceduri de achiziție publică
de la 4.800 lei /procedură
  • utilizarea certificatului digital S.E.A.P. în vederea derulării procedurii de achiziție publică;
  • întocmirea programului anual al achizițiilor publice (P.A.A.P.) utilizând referatul de necesitate întocmit de compartimentele/departamentele/serviciile din cadrul instituției pe care o reprezinți;
  • întocmirea documentației de atribuire pentru procedura de licitație publică pe care  intenționezi să o desfășori având la dispoziție Caietul de sarcini întocmit de compartimentele/departamentele/serviciile de specialitate din cadrul instituției pe care o reprezinți, publicarea documentației și asistență pe toată perioada de derulare a procedurii de achiziție publică;
  • arhivarea electronică a documentelor și transmiterea acestora prin intermediul poștei elecronice, pe bază de proces-verbal de recepție.

Compania noastră specializată în achiziții publice oferă pachete personalizate de prețuri în funcție de necesitățile tale.

Pentru că știm cât de importanți sunt primii pași în domeniul achizițiilor publice, îți oferim consultanță de specialitate, astfel ca tu să fii în contact permanent cu noutățile în domeniul achizițiilor publice.

Totodată, metoda de lucru pe care o folosim este certificată TUV AUSTRIA, o garanție în plus pentru calitatea serviciilor noastre.

NOI asigurăm legătura între rigorile legislative în domeniul achizițiilor publice și necesitățile tale.