Servicii de achiziții publice pentru autorități contractante

Oferim suport autorităților contractante pentru înțelegerea legislației în domeniul achizițiilor publice, pentru aplicarea acesteia în vederea obținerii celor mai bune rezultate și cheltuirii eficiente a banului public.

Serviciile pentru autorități contractante presupun:

 • înscrierea în S.E.A.P., dacă este cazul;
 • întocmirea programului anual al achizițiilor publice (P.A.A.P. cu Anexa privind cumpărările directe) utilizând referatele de necesitate întocmite de compartimentele/departamentele/serviciile din cadrul instituției pe care o reprezinți;
 • întocmirea unor proceduri operaționale pentru cumpărări directe produse/servicii/lucrări, dacă este cazul;
 • utilizarea certificatului digital S.E.A.P. în vederea efectuării cumpărărilor directe de produse, servicii și lucrări;
 • întocmirea documentațiilor de atribuire pentru procedurile de licitație publică pe care intenționezi să le desfășori având la dispoziție Caietele de sarcini întocmite de compartimentele/departamentele/serviciile din cadrul instituției pe care o reprezinți;
 • transmiterea în S.E.A.P. a documentațiilor de atribuire în vederea verificării/validării acestora de către A.N.A.P.;
 • asigurarea asistenței pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică (în redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări cu privire la documentația de atribuire, în cadrul ședinței de vizualizare a ofertelor, în cadrul ședințelor de evaluare și în aplicarea soluțiilor dispuse de către C.N.S.C. în cazul unor contestații);
 • asigurarea asistenței și consultanței în ceea ce privește redactarea contractelor de achiziție publică și publicarea anunțurilor de atribuire în S.E.A.P.;
 • întocmirea documentelor constatatoare pentru contractele de furnizare/servicii/lucrări la cererea ta și publicarea acestora în S.E.A.P.;
 • publicarea trimestrială în S.E.A.P. a notificărilor privind cumpărările directe;
 • arhivarea electronică a documentelor și transmiterea acestora prin intermediul poștei elecronice, pe bază de proces-verbal de recepție.

Oferim support autorităților contractante să înțeleagă legislația în domeniul achizițiilor publice, să o aplice și să obțină rezultatele cele mai bune.

Intrebări despre achizitii publice cu raspuns

Pasul 1 – Acccesez www.e-licitatie.ro (site-ul oficial S.E.A.P.)

Pasul 2 – În home page găsesc butonul Înregistrare/Recuperare

Pasul 3 – Sunt direcționat spre pagina unde găsesc butonul Înregistrare (Cont nou) – culoarea orange

Pasul 4 – Sunt direcționat spre pagina unde găsesc butonul Confirmați și Continuați – citesc cu atenție informațiile din pagină

Pasul 5 –  Sunt direcționat spre pagina Completare formular înregistrare – completez toate câmpurile cu atenție și găsesc butonul Finalizează înregistrarea

Pasul 6 – Sunt direcționat spre pagina pentru salvare și transmitere formular (configurat în pagina anterioară) care trebuie semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat

Pasul 7 – Primesc un e-mail cu un link de la S.E.A.P. pentru transmiterea CUI-ului în copie semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat

Pasul 8 – Primesc în max. 24 de ore certificatul de la S.E.A.P. în vederea instalării

Pasul 1 – Centralizez Referatele de necesitate (întocmite de compartimentele/departamentele/serviciile din cadrul A.C.)

Pasul 2 – Stabilesc necesitățile pe coduri CPV (http://e-licitatie.ro/pub/browsecpvcodes)

Pasul 3 – Stabilesc corespondența necesităților cu articolele bugetare de venituri și cheltuieli din Bugetul de venituri și chletuieli

Pasul 4 – Stabilesc valorile totale fără TVA pentru necesitățile grupate pe coduri CPV

Pasul 5 – Întocmesc P.A.A.P. – ul respectând modelul din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată, pentru valorile totale fără TVA care depășesc pragurile valorice stabilite de lege pentru cumpărarea directă

Pasul 6 – Întocmesc Anexa privind cumpărările directe respectând modelul din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată, pentru valorile totale fără TVA care se încadrează în pragurile valorice stabilite de lege pentru cumpărarea directă

 

P.A.A.P. – ul cu Anexa privind cumpărările directe suportă revizii ori de câte ori se impune pe durata derulării unui an bugetar.

cum te putem ajuta?

Contactați-ne la numărul de telefon afișat la contact sau trimiteți o întrebare online.

Consultanța stabilește legătura între rigorile legislative și bunele practici pentru a obține cel mai bun rezultat.

Ștefan A.
Expert achiziții publice

Cauti un profesionist in achizitii publice?