download galaxy swapper
native token of PulseChain is PLS. PLS

Prețuri servicii de achiziții publice

ABONAMENT LUNAR SERVICII DE ACHIZIȚII PUBLICE PENTRU OPERATORI ECONOMICI (OE)
500 lei /lună
 • înscrierea/înregistrarea/înnoirea certificatului digital S.E.A.P., dacă este cazul;
 • configurarea catalogului electronic ținând cont de specificațiile OE și publicarea acestuia în S.E.A.P.;
 • modificarea pozițiilor din catalogul electronic ori de câte ori OE solicită acest lucru (telefonic/e-mail); timp de răspuns maxim 2 ore;
 • urmărirea cumpărărilor directe efectuate prin intermediul S.E.A.P.-ului și validarea acestora;
 • modificarea informațiilor ce țin de profilul utilizatorului S.E.A.P. ori de câte ori este nevoie la cererea OE.

 

 

ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI NECESARĂ PENTRU PARTICIPAREA LA O PROCEDURĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PENTRU OPERATORI ECONOMICI
4000 lei /procedură
 • analiza procedurilor de achiziție publică lansate de autorități contractante în vederea atribuirii unui contract de furnizare produse/servicii/lucrări sau a unui contract de concesiune servicii/lucrări și redactarea documentațiilor necesare participării la procedurile de licitație publică selectate de către OE (licitație deschisă, negociere, procedură simplificată, concurs de soluții, dialog competitiv, etc.);
 • arhivarea documentației în S.E.A.P. în cazul procedurilor de achiziție publică desfășurate prin mijloace electronice;
 • elaborarea solicitărilor de clarificări sau a contestațiilor, după caz;
 • asistență pe toată perioada de derulare a procedurii de achiziție publică;
 • arhivarea electronică a documentelor.

 

ABONAMENT LUNAR SERVICII DE ACHIZIȚII PUBLICE PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANT
5600 lei /lună
 • înscrierea/înregistrarea/înnoirea certificatului digital SEAP, dacă este cazul;
 • întocmirea programului anual al achizițiilor publice (P.A.A.P. cu Anexa privind cumpărările directe) utilizând referatele de necesitate întocmite de compartimentele/departamentele/serviciile din cadrul Clientului;
 • întocmirea unor proceduri operaționale pentru cumpărări directe produse/servicii/lucrări, dacă este cazul;
 • utilizarea certificatului digital SEAP în vederea efectuării cumpărărilor directe de produse, servicii și lucrări;
 • întocmirea documentațiilor de atribuire pentru procedurile de licitație publică pe care clientul intenționează să le desfășoare având la dispoziție caietele de sarcini întocmite de compartimentele/departamentele/serviciile din cadrul Clientului;
 • transmiterea în SEAP a documentațiilor de atribuire în vederea verificării/validării acestora de către A.N.A.P.;
 • asigurarea asistenței pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică (în redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări cu privire la documentația de atribuire, în cadrul ședinței de vizualizare a ofertelor, în cadrul ședințelor de evaluare și în aplicarea soluțiilor dispuse de către C.N.S.C. în cazul unor contestații);
 • asigurarea asistenței și consultanței în ceea ce privește redactarea contractelor de achiziție publică și publicarea anunțurilor de atribuire în SEAP;
 • întocmirea documentelor constatatoare pentru contractele de furnizare/servicii/lucrări la cererea Clientului și publicarea acestora în SEAP;
 • publicarea trimestrială în SEAP a notificărilor privind cumpărările directe;
 • arhivarea electronică a documentelor.
ORGANIZAREA UNEI PROCEDURI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE
6800 lei /procedură
 • utilizarea certificatului digital SEAP în vederea derulării procedurii de achiziție publică;
 • întocmirea documentațiilor de atribuire pentru procedurile de licitație publică pe care autoritatea contractantă intenționează să le desfășoare având la dispoziție caietele de sarcini întocmite de compartimentele/departamentele/serviciile din cadrul Clientului;
 • transmiterea în SEAP a documentațiilor de atribuire în vederea verificării/validării acestora de către A.N.A.P.;
 • asigurarea asistenței pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică (în redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări cu privire la documentația de atribuire, în cadrul ședinței de vizualizare a ofertelor, în cadrul ședințelor de evaluare și în aplicarea soluțiilor dispuse de către C.N.S.C. în cazul unor contestații);
 • asigurarea asistenței și consultanței în ceea ce privește redactarea contractelor de achiziție publică și publicarea anunțurilor de atribuire în SEAP;
 • întocmirea documentelor constatatoare pentru contractele de furnizare/servicii/lucrări la cererea Clientului și publicarea acestora în SEAP;
 • arhivarea electronică a documentelor.

Compania noastră specializată în achiziții publice oferă pachete personalizate de prețuri în funcție de necesitățile dumneavoastră.

Pentru că știm cât de importanți sunt primii pași în domeniul achizițiilor publice, vă oferim consultanță de specialitate, astfel ca dumneavoastră să rămâneți în contact permanent cu statusul procedurilor de achiziție publică.

Totodată, metoda de lucru pe care o folosim este certificată TUV AUSTRIA, o garanție în plus pentru calitatea serviciilor noastre.

NOI asigurăm legătura între rigorile legislative din domeniul achizițiilor publice și necesitățile dumneavoastră.